KVINTAX Könyvelőiroda Kft.
5520 Szeghalom, Kosssuth utca 8.    Telefon/ Fax: +36 66/ 470-709,    Mobil: +36/20/ 351-8063     E-mail: kvintax@gmail.com      
"Út a sikerhez..." Kvintax
HOME

2015. március 15: Bt-k és Kkt-k társasági szerződés-módosítási határideje

2015. március 15: Bt-k és Kkt-k társasági szerződés-módosítási határideje

Az új Ptk. 2014. március 15-én lépett hatályba, és egyes intézkedései érinthetik a vállalkozásokat is. Bt-k és Kkt-k legkésőbb 2015. március 15-ig kötelesek az új Ptk. rendelkezései szerinti működésükről dönteni, és az erről megszületett határozatot a cégbírósághoz benyújtani. Az új Ptk. rendelkezéseit a Bt-knek és a Kkt-nek 2015. március 15-től kell alkalmazniuk.

Contact

Az új Ptk. 2014. március 15-én lépett hatályba, és egyes intézkedései érinthetik a vállalkozásokat is.

 

Bt-k és Kkt-k legkésőbb 2015. március 15-ig kötelesek az új Ptk. rendelkezései szerinti működésükről dönteni, és az erről megszületett határozatot a cégbírósághoz benyújtani. Az új Ptk. rendelkezéseit a Bt-knek és a Kkt-nek 2015. március 15-től kell alkalmazniuk. Ezt követően a létesítő okiratuk nem tartalmazhat az új Ptk. szabályaival nem összhangban lévő rendelkezést.

 

A fenti határidők alól kivételt képez, ha a társaság bármilyen más okból hamarabb módosítja a létesítő okiratot, vagy az alapító szerv (pl. taggyűlés) hamarabb határoz az új Ptk. alkalmazásáról. Ezekben az esetekben a társaságnak a döntéssel egy időben összhangba kell hoznia a társasági szerződését az új Ptk-val és attól az időponttól a társaságra már az új Ptk. szabályai vonatkoznak.

 

Néhány kivétel, amikor nincs szükség társasági szerződés-módosításra:

  • Ha a Bt. vagy Kkt. kizárólag azért módosítana, hogy a vezető tisztségviselőt ügyvezetőként nevesítse
  • Ha a módosítás csak azért történne, mert a létesítő okirat pusztán általános hivatkozásként utal a hatályon kívül helyezett Gt-re.

Abban az esetben, ha a társasági szerződés egyéb okból módosul, a társaság köteles a vezető tisztségviselő nevét és a helyes törvényi hivatkozást is átvezetni.

 

dr. Ócsai József ügyvéd felhívja a figyelmünket arra,  hogy a cég alapító szervének (taggyűlésnek) mindenképpen meg kell hozni azt a határozatot, arra vonatkozóan, hogy a társaság a jövőben az új Ptk. szerint fog működni. A társasági szerződés felülvizsgálatához mindenképpen célszerű jogi szakember segítségét igénybe venni.

 

 A törvényi módosításra vonatkozó határozatot illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani.

 

Azt a céget, amely a fentiek szerinti kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a cégbíróság a bejelentési kötelezettség késedelme miatt 50.000- 900.000 Ft közötti pénzbírsággal sújtja. A bírság kiszabása a bíróság számára kötelező.

 

A Kft-k esetén a létesítő okirat módosításának határideje 2016. március 15. Erről bővebben korábbi cikkeinkben olvashatnak itt és itt.

 

CONTACT

Lépjen velünk kapcsolatba, küldjön üzenetet!

Hungaria, 5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

Telefon/ Fax: +36 66/ 470-709, +36 20/351-8063

kvintax@gmail.com


CAPCHA:

captcha